top of page

O NAS

Białoruskie Towarzystwo Kulturalne „Chatka”  jest pierwszą i najstarszą białoruską organizacją pozarządową na Pomorzu, która od 30 lat oficjalnie reprezentuje białoruską mniejszość narodową w aglomeracji trójmiejskiej. Działalność Towarzystwa przez wiele lat miała na celu zachowanie tożsamości i świadomości narodowej Białorusinów, rozwój języka i kultury białoruskiej, współpracę artystyczną i naukową z twórcami oraz organizacjami Białorusi i Polski. BTK „Chatka” jest organizatorem wielu imprez literackich, tradycyjnych uroczystości narodowych, wystaw, konferencji, festiwali i wielu innych inicjatyw o charakterze kulturowym i społeczno-politycznym. 
 

Od 2020 roku działalność BTK „Chatka” osiągnęła nowy poziom. Kooperując z licznymi partnerami, organizowaliśmy bezpłatne kursy języka polskiego, akcje i marsze solidarnościowe, tworzymy wystawy, organizujemy liczne koncerty i spotkania literackie.

Adres biura: Miszewskiego 17 - 307, 80-239 Gdańsk

KONTAKT

Dziękujemy za powiadomienie!

bottom of page